Zarząd Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia
prosi o przyjęcie wyrazów serdecznego podziękowania i wdzięczności
za okazywaną życzliwość dla społecznej działalności ratowania
i ochrony dziedzictwa kulturowego Radomia
i opieki nad zabytkami miasta oraz za wspieranie tej działalności,
które umożliwia realizować powyższe zadania dla wspólnego dobra.

A na ten czas świąteczny
życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Radom, marzec 2018 r.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Zarządu SKRZR

Aleksander Sawicki